Noticias|

Vandredi 24 jiyè, nou te lanse semèn entegrasyon pou nouvo volontè pwofesyonèl lokal nou yo: Amédie, travayèz sosyal ,Wiguens ak Féguens ki se sikològ. Avèk etap enpòtan sa a, biwo América Solidaria Haïti rekòmanse aktivite nan pwojè yo apre plizyè mwa nou te kanpe sou  travay nan kominote yo, toudabò akòz sitiyasyon sekirite a epi apre akòz pandemi Covid-19 la. Nouvo defi ki parèt sou teren an e ki se yonn nan rezilta enpak pandemi an egzije nou nou repanse yon lòt fason pou travay ak patnè lokal nou yo nan kominote yo, e panse a nouvo estrateji kolaborasyon solidè.

Ak desizyon gouvènman ayisyen an pou pèmèt aktivite komès ak ekonomik rebalanse, e ak anons reouvèti klas yo nan mwa out 2020, li vin pi enpòtan toujou pou n pa rete gade. Sitou lè n ap konsidere kijan kondisyon lavi moun ki pi vilnerab yo ap degrengole nan tan sa yo an Ayiti.

Jodi a plis ke avan, nou dwe sipòte patnè lokal nou yo nan fòmasyon pwofesè yo, ranfòse kominote yo atravè sansibilizasyon sou lasante e tou ofri yon sipò ki ka ede kèk patnè fè fas kare ak fenomèn nan malnitrisyon, yon reyalite ki menase anpil timoun nan peyi ki sou wout devlopman ki tou pa gen aksè a rasyon manje yo konn jwenn lekòl lè yo blije rete lakay akoz pandemi Covid-19 la.

Pou tout bagay sa yo, se ak fyète e soulajman nou akeyi Amédie, Wiguens ak Féguens, ki pral  pral kòmanse sipòte travay Sè Dominikèn Prezantasyon, Sè Misyon Belén ak Sè Sakre Kè Jezi  nan twa pwojè edikasyon, pandan n ap prepare pou rekòmanse travay nan Klinik Sante Entegral nan Balan -zòn Gantye-.

Nou akeyi twa volontè sa yo ki rantre nan rezo volontè América Solidaria a ki deja gen plis ke 1,000 jèn ki kolabore nan 13 peyi yo kote América Solidaria travay, e sa ak yon vizyon ki ini n e motive n: yon kontinan kote pa gen okenn timoun oswa adolesan k ap viv nan sitiyasyon esklizyon.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Close Search Window